top of page

Bảng giá dịch vụ thành viên

 • Chuyên gia sửa chữa

  10.000.000₫
  1 năm một lần
  Đáp ứng tiêu chuẩn của www.suachuadientu.org
   
  • Tiêu chuẩn kỹ sư điện, điện tử.
  • Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực hoạt động.
  • Gia nhập cộng đồng chuyên gia kỹ thuật.
 • Doanh nghiệp

  50₫
  Mỗi 1 tháng
  Đảm bảo công việc sửa chữa cho doanh nghiệp.
  Hiệu lực trong 12 tháng
  • Kiểm soát Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế.
  • Giảm chi phí hoạt động thường xuyên.
  • Hỗ trợ và tư vấn dịch vụ sửa chữa.
 • Cộng tác viên sửa chữa

  180.000₫
  1 năm một lần
  +50.000 ₫ Phí quản lý khách hàng
  Đáp ứng tiêu chuẩn của www.suachuadientu.org
   
  • Chứng chỉ nghề nghiệp, chuyên môn.
  • Hỗ trợ quy trình, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn.
  • Đầy đủ công cụ, dụng cụ.
bottom of page