top of page

Điều khoản và điều kiện

Cửa hàng Sửa chữa Điện tử, Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì các thiết bị điện tử. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tận tâm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp cho mọi vấn đề với thiết bị của quý vị. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

Các điều khoản và điều kiện của chúng tôi bao gồm những gì?

Our terms and conditions cover the following areas:

Please read our terms and conditions carefully before using our services. If you have any questions or concerns, please contact us.

bottom of page