top of page
Office of Vietnam Electronic Repair Association.jpg

Sứ mệnh + Nhiệm vụ + Công việc của chúng tôi!

Sứ mệnh

 Tạo lập, bảo vệ quyền được sửa chữa thiết bị, hệ thống điện tử;

 Phát triển nhân lực trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử;

 Xây dựng và thiết lập môi trường sửa chữa điện tử chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ

Kết nối và chia sẻ công nghệ, công cụ, giải pháp sửa chữa điện tử;

Vận động thành lập Hiệp hội sửa chữa điện tử Việt Nam;

Đề xuất tiêu chuẩn hóa kỹ thuật, quy trình sửa chữa điện tử;

​Tư vấn bảo vệ quyền lợi người sửa chữa điện tử.

Công việc của chúng tôi

 Nghiên cứu và xây dựng mô hình tổ chức hiện đại;

 Quản trị và quản lý các "Sứ mệnh và Nhiệm vụ" đã cam kết.

 Đăng ký tham gia là thành viên quản trị

Chung tay cùng thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ chung!

Họ và Tên

​Kinh nghiệm

Địa chỉ liên lạc

Nội dung

Trân trọng cảm ơn!

bottom of page