top of page

​Sứ mệnh

Chuyên mục dự án để thực hiện các sứ mệnh: 

    - Xây dựng cộng đồng nhân lực sửa chữa điện tử toàn quốc;

    -  Tiêu chuẩn hóa các quy trình sửa chữa điện tử;

    -  Vận động thành lập hiệp hội sửa chữa điện tử;

    -  Tham gia liên kết các hiệp hội, cộng đồng sửa chữa điện tử trên thế giới;

    -  Thúc đẩy chính sách, quyền được sửa chữa thiết bị điện tử;

    -  Vận động thành lập hiệp hội sửa chữa điện tử.

electronics network experts.jpg

01

Dự án xây dựng mạng lưới chuyên gia điện tử

Mục tiêu dự án hình thành mô hình liên kết và hợp tác cơ hội, hỗ trợ, tài trợ cho các đào tạo nhân lực sửa chữa điện tử trong các lĩnh vực.

this office is Viet nam Electronic Repair Association with viet nam flag; name is VERA.jpg

02

Dự án vận động thành lập hiệp hội sửa chữa điện tử

Mục tiêu dự án hình thành mô hình hiệp hội sửa chữa điện tử tại Việt Nam.

many people electronics engineers.jpg

03

Dự án liên kết học thực nghiệm sửa chữa điện tử tại các nước trên thế giới

Mục tiêu dự án hình thành mô hình liên kết và hợp tác cơ hội, hỗ trợ, tài trợ cho các đào tạo nhân lực sửa chữa điện tử trong các lĩnh vực.

Vietnam Electronics Repair Association office.jpg

04

Dự án đặt hàng các chuyên gia điện xử lý, sửa chữa, phục hồi thiết bị điện tử

Xây dựng danh mục các bài toán sửa chữa, các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu sản phẩm điện tử trong các hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà máy, các mô hình quan trắc tự động.

bottom of page